Surah Ar Rahman.

  1. (Tuhan) Yang Maha Pemurah serta melimpah-limpah rahmatNya. 
  2. Dia lah yang telah mengajarkan Al-Quran.  
  3. Dia lah yang telah menciptakan manusia; - 
  4. Dia lah yang telah membolehkan manusia (bertutur) memberi dan menerima kenyataan. 
  5. Matahari dan bulan beredar dengan peraturan dan hitungan yang tertentu; 
  6. Dan tumbuh-tumbuhan yang melata serta pohon-pohon kayu-kayan, masing-masing tunduk menurut peraturanNya. 
  7. Dan langit dijadikannya (bumbung) tinggi, serta Ia mengadakan undang-undang dan peraturan neraca keadilan, 
  8. Supaya kamu tidak melampaui batas dalam menjalankan keadilan;       

Comments